0236 6268434

Ürünlerimiz » PRİNADAN YEM YAPMA MAKİNASI » Prinadan hayvan yemi üretimi

Geri DönGeri Dön

Prinadan hayvan yemi üretimi

Bir ülkenin diğer ülkelere karşı prestiji enerji, gıda, yaşanabilir çevre ve ürettiği yeni teknolojiler ile doğru orantılıdır. Bu sebeple firma olarak zeytinyağı sektöründeki prinanın yüksek katma değer ile geri kazanımını, karasuyun yarattığı büyük çevresel zararın önlenmesini, hayvansal gıda ve enerji üretimini sağlayan ve bunun yanında yaşanabilir çevreye büyük destek veren bir proje ortaya koyduk. Bu proje ile ülkemiz zeytinyağı sektöründe karasu bertarafı ve prinanın geri kazanımı konusunda öncü ülke konumunda olacak, zeytin çekirdeği gibi kaliteli yakıt üretilecek, et ve süt ürünlerini fiyatlarının yükselmesine sebep olan karma yem açığının azalmasına katkı sağlanacaktır.

Firmamız 2012 yılında prinanın geri kazanımı ve karasu bertarafı konusunda çalışmalarına başlamıştır. TÜBİTAK-TEYDEB ve KOSGEB’ in destekleri ile gerçekleştirilen iki Ar-Ge projesi başarı ile tamamlanmıştır. Yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda, ülkemizde kurutma teknolojileri konusunda yeterli bilgi birikiminin olmadığı görülmüş. Dünyada uygulanılan teknolojiler incelenmiş, yapılan deneysel çalışmalar ile kurutma verimliliğini artıracak yöntemler geliştirilmiştir. Tasarlanan kurutma sistemi ve kuru çekirdek ayırıcı ile prinanın kurutularak çekirdeklerinden tamamen ayrıştırılması sağlanmıştır.

Avusturya Patent Ofisinin  hazırladığı Araştırma raporu ile kurutulan prinanın çekirdeğini ayıran kuru çekirdek ayırıcı ve elde edilen yem maddesinin dünyada bir benzerinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Türk Patent Enstütüsü tarafından, buluşumuz olan yöntem ve elde edilen ürün için patent belgemiz verilmiştir. PCT Uluslararası patent başvuru dosyamız ULUSLARARASI OFİS tarafından WIPO veritabanında 02/07/2015 tarihi itibariyle ilan edilmiştir.

Ar-Ge çalışmalarımız ile ortaya çıkan pilot uygulamalar olarak Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği iki adet 2 fazlı prina kurutma ve ayrıştırma tesisinin imalatı, montajı ve devreye alınması başarı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulamalarda kurutma ve ayrıştırma sisteminin hedef çıktıları başarıyla elde edilmiştir. Çalışmalardan elde edilen çekirdeksiz kuru zeytin posası San-Tez projesi kapsamındaki araştırmalarda kullanılmak üzere Uludağ Üniversitesine yollanmıştır. 

Pilot uygulamalar sonucu ortalama bir zeytinyağı işletmesinin prina üretme  kapasitesinin, kurutma ve ayrıştırma tesisi için yeterli olmadığı, prina fabrikası işletmeciliği zeytinyağı fabrikası işletmeciliğinden çok daha karmaşık bir sistem olduğu, sistemde çalıştırılacak ekibin eğitimi ve deneyiminin üst düzeyde olması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ar-Ge uygulamaları ve pilot uygulamalarda üretilen çekirdeksiz kuru zeytin posasının hayvan beslemesinde kullanım olanaklarının ve yem değerinin belirlenmesi amacıyla başlatılan Bilim , Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı desteği, Uludağ Üniversitesi ve Sütaş A.Ş.’nin alt kuruluşu Tarfaş A.Ş. birlikteliği ile yürütülen San-Tez projesi  başarı ile tamamlanmıştır. Proje kapsamında iki yüksek lisans tezi çıkmış.  Bu proje ile farklı üretim sistemlerinden elde edilmiş çekirdeksiz kuru zeytin ezmesinin NDF sindirilebilirliğinin % 59 civarında olması ve ADL (%20) içeriklerinin ise standart bir yem hammaddesine yakın olması, firmamız buluşu kuru çekirdek ayırıcının prinanın çekirdeğini ayırabildiği ve “çekirdeksiz” zeytin ezmesini başarıyla üretiltiği görülmüştür. Yapılan  kuzu besi denemesi sonunda, kuzu besi rasyonlarına %20 düzeyine kadar çekirdeksiz zeytin posasının katılmasının uygun olduğu, ette lezzet ve duyusal özellikleri olumlu etkilemesi nedeniyle alternatif yem kaynağı olarak önerilebileceği sonucuna varılmıştır. Süt inekleri ile yapılan besleme denemesi sonunda süt ineklerinin sağlığı, süt verim ve kalitesine olumsuz bir etkide bulunmaksızın süt yemlerine %10 ÇKZP katılabileceği, %10 ÇKZP’nin sütte yağsız kuru madde, yağ, protein ve laktoz oranını arttırdığı, kurutma ile ürünün daha uzun süre bozulmadan saklanabileceği, karma yem sektöründe ve hayvan beslemede pirinç kepeği vb. yemlerin yerine kullanılabileceği, ürünün çekirdeksiz kuru zeytin posası (ÇKZP) olarak tanımlanmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Tanıtım Sunumu

Proje Teknik Sonuç Raporu

 

 

Hızlı ve güvenilir bir web deneyimi için Mozilla Firefox ve Google Chrome öneriyor.
Sitemizdeki Verilerin İzinsiz Kopyalanması ve Kaynak Gösterilmeden Kullanilması Yasaktır.
2016 © Çağanlar Makina Tüm Hakları Saklıdır.